Khớp nối xoay dầu MXB ống bên trong cố định

Model: MXBWMT, MXBWMQ 🙁 Loại 1 chiều )

Kiểu kết nối : ren hoặc mặt bích
Thông số kỹ thuật:

Môi chất Nước, dầu
Nhiệt độ tối đa 120 ° C (nước), 300 ° C (dầu)
Áp suất tối đa 1.0MPa
Tốc độ tối đa 15A-80A 3000RPM