Khớp nối xoay hơi nước 925

Model : 925
Ống bên ngoài 925 :
Thông số kỹ thuật:

Ứng dụng hơi nước
Nhiệt độ tối đa 235 ℃ (40A), 230 ℃ (65A)
Áp suất tối đa 2.0 MPa
Tốc độ tối đa. 600 vòng / phút (40A), 500 vòng / phút (65A)