Khớp nối xoay nước MXZ

Model : MXZ 🙁 Loại 1 chiều
Kết nối : ren hoặc mặt bích
Thông số kỹ thuật:

Ứng dụng nước
Nhiệt độ tối đa 100 ° C
Áp suất tối đa 0,8MPa
Tốc độ tối đa 200RPM