Khớp nối xoay không khí MXPHA

Model : MXPHA :

Kết nối  : ren hoặc mặt bích

Thông số kỹ thuật:

ứng dụng Không khí
Nhiệt độ tối đa 90 ° C
Áp suất tối đa 1.0MPa
Tốc độ tối đa 1000RPM