Khớp nối xoay dầu nóng RHD

Model: RHD, RHDF 🙂 Loại 1 chiều

Kết nối : ren hoặc mặt bích ;

thông số kỹ thuật:

Ứng dụng Nước, dầu
Nhiệt độ tối đa 120 ° C (nước), 260 ° C (dầu)
Áp suất tối đa 6A-50A 1.0MPa
65A-80A 0.8MPa
Tốc độ tối đa 6A-50A 1500RPM
65A-80A 800RPM